Egy vi­lág­sztár így kö­szön­tötte Ma­gyar­or­szá­got - elké­pesztő videó