Kivonultak a szocialisták

Átalakítják a hivatalt – döntötte el a testület fideszes többsége a csütörtöki közgyqlésen. Ekkor már csak egyetlen ellenzéki képviselő ült a teremben. A szocialisták már korábban kivonultak.

Sürgősséggel tárgyalta a soproni képviselő-testület a Rejpál-ház jövőjét. Az épület tulajdonjogát Sopron huszonkét egyhangú igen szavazattal átvette a megyétől. Ellentételként vállalta, hogy a Deák téri múzeum teljes rekonstrukciójának idejére a megyei önkormányzat az Erzsébet utcai volt zeneiskola épületének 400 négyzetméterét használhatja.
A Sörházdombi kilátó szintén önkormányzati tulajdonba került, de ez nem ment olyan simán. A kilátót az előző polgármester és a Taeg Zrt. megállapodása alapján építtette a Taeg Zrt. közel 15 millió forintért. Ám erről csak szóbeli megállapodás született. A jelenlegi városvezetésnek viszont ki kell fizetnie a tanulmányi erdőgazdaságot. (MSZP-s informátorunk szerint az előző önkormányzat átutalta ezt a pénzt a holdingnak, de közbejött a választás, a pénzt pedig azóta elköltötték másra…)
Bqnvádi feljelentést ígért Boros László szocialista képviselő Mágel Ágost fideszes városatyával szemben, amiért „zsebbe vágó” ügyleteket emlegetett a szóbeli megállapodás kapcsán. Mágel képviselő ugyanis hozzászólásában megjegyezte, a városban azt beszélik, az előző ciklusban a beruházásokból magánzsebekbe vándoroltak közpénzek. Boros Lászlónál ekkor betelt a pohár, felháborodva utasította vissza a gyanúsítgatást. Az MSZP frak-

ciója tiltakozásul kivonult az ülésteremből – részükről véget ért a márciusi közgyqlés. Akik maradtak, tizennyolcan egyöntetqen megszavazták a kilátó városi tulajdonba kerülését és a 14,9 millió forint kifizetését.
Abdai Géza alpolgármester lemondott az FC Sopron Futball Sportszolgáltató Kft. felügyelőbizottsági tagságáról, mivel ez összeegyeztethetetlen városvezetői státusával. Helyére Rádonyi Lászlót (Fidesz) delegálta a testület.
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásáról szóló pályázatokat, a szociális ellátás megemelt térítési díjait megszavazta a közgyqlés. Rendeletet alkottak az óvodába, általános iskolába történő felvételről. Ekkor már este kilencet mutatott az óra, de az ellenzék távollétében felgyorsultak az események.
Csupán Nagy Tamás (MDF) kérdezett rá a polgármesteri hivatal átszervezésének okaira is – ekkor már egyedül ő ült ellenzékiként a teremben. Fodor Tamás polgármester válaszában kifejtette, a fejlődés nem kerülheti el a hivatalt sem. Informatikai és európai követelményeknek kell megfelelni. Tehát elsősorban funkcionális okai vannak a változásoknak. Nagy Tamás ennek ellenére tartózkodott a döntésnél, a többiek megszavazták az átalakítást.
Nem mehettek haza a képviselők még ezután sem, csupán öt perc szünetet engedélyezett a polgármester, majd a rendkívüli közgyqlést nyitotta meg. Technikai jellegq döntések után zárt ülésen az önkormányzat peres ügyeiről tárgyalt a még éber tizenhat képviselő.