Szeged és környéke

2007.01.25. 15:19

Mit kínál a szegedi egyetem tizenkét kara?

Még közel három hétig gondolkodhatnak a végzős középiskolások azon, melyik felsőoktatási intézményekbe adják be jelentkezésüket. A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) tizenkét kara széles képzési palettát kínál a továbbtanulni vágyóknak. Összeállításunkban ezekről olvashatnak.

A nagyításhoz kattintson a képre!Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)
Az SZTE Általános Orvostudományi Karán (ÁOK) tavaly még többletpont járt azoknak, akik az országos innovációs versenyen helyezést értek el, idén azonban – az egységesített minősítő rendszer miatt – már csak azok kapnak ilyet, akik az országos középiskolai tanulmányi versenyen jutnak helyezéshez. 2006-ban öt-hatszoros volt a túljeletkezés a karon, az első helyen jelentkezők számát tekintve pedig országos ezüstérmet szerzett az ÁOK. A sikeres felvételihez hozzájárulhatnak a kar által idén is megszervezett felvételi előkészítő tanfolyamok, továbbképzések, és az az előkészítő tábor, amit a tavaszi szünetben tartanak. Idén szeptemberben a szegedi orvoskaron 240-en kezdhetik meg tanulmányaikat az állami finanszírozású képzésben, amely továbbra is egységes – azaz nincs felosztva alap- és mesterképzésre.

Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK)
A gyógyszerészettudományi karon a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően a tavalyihoz képest megnövelték a felvehetők keretszámát: 110 helyett idén 135 hallgató kerülhet be állami finanszírozású, egylépcsős képzésbe. A költségtérítéses formára 15 helyet biztosítanak, a képzés ára – a hallgató által felvett kreditek számától függően – félmillió forint körül van szemeszterenként. A kar népszerűségét jelzi, hogy tavaly négyszer többen jelentkeztek ide, mint ahány diákot felvehetett az intézmény. Új szakirányokat – gyógyszerész- asszisztensit és gyógyszergyártó mérnökit – terveznek a karon, de ezek bevezetésére idén még nem számíthatnak a felvételizők. A népszerű kétéves, OKJ-s gyógyszertári asszisztensképzés viszont már most is folyik a karon, ami iránt szintén nagy az érdeklődés.

Fogorvos-tudományi Kar (FOK)
Új karként kezdte meg működését januártól a fogorvos-tudományi, ahová idén a jelentkezők számától függően 32-35 hallgatót vehetnek fel. A felvételi követelmények jelenleg még azonosak az ÁOK-éval, az előkészítő évfolyam és a felkészítő tábor is közös az egykori anyaintézményével. Az egységes fogorvosi képzés differenciálódásával új szakirányok is megjelentek a szakképzésben: a konzerváló fogászat és fogpótlástan, a parodentológia, a dento-alveoláris sebészet, a fogszabályozás, a gyermekfogászat illetve az arc- és állcsontsebészet. Ezeket az ötéves alapképzés után három évig tanulják a hallgatók, amiből az állam két évet finanszíroz. Az alapképzés öt éve után viszont már praktizálhat a frissen végzett diplomás fogorvos.

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar (ESZK)
Az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Karán tavaly szeptember óta már a bolognai-rendszerben folyik az oktatás a három alapszakon. A szociális munka alapszak képzésének kétharmada gyakorlati jellegű, szociális intézményekben zajlik. Az ápolás és betegellátás alapszakon az alapképzés éveit követően ápoló, illetve gyógytornász szakirány felé specializálódhatnak a hallgatók. Az előbbin az EU-ban is elismert diplomát szerezhetnek a diákok. Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszakon belül a védőnői szakirány választható, az itt végzettek nő-, anya-, csecsemő-, gyermek- és ifjúságvédelmi, illetve családgondozási területen dolgozhatnak. A kar felsőfokú szakképzésekből kétfélét kínál a középiskolát végzetteknek: a képi diagnosztikai és intervenciós asszisztensit és a szülésznőit. A képzési idő az előbbin 5, az utóbbin pedig 6 félév.

Zeneművészeti Kar (ZMK)
Kétciklusú képzésre áll át idén szeptembertől az SZTE Zeneművészeti Kara, ahol a korábbi hangszeres-énekes, illetve elméleti alapszakokból létrejött az előadóművészet és magánének, illetve az alkotóművészet és muzikológia alapszak. Az előbbiben az egyes hangszereknek megfelelően húszféle szakirány közül választhatnak az első hároméves alapképzés után a diákok, az utóbbihoz pedig a zeneelmélet és a zeneismeret szakirányok kapcsolódnak. A ZMK-n nem az érettségi eredmény, hanem a hangszeres gyakorlati vizsga számít a felvételinél. A kar legnépszerűbb képzései eddig a zongora, a hegedű, a fuvola, a trombita és a magánének voltak – ahol minden évben magas a túljelentkezés. Idén hatvan új hallgató kerülhet be a karra.

Természettudományi Kar (TTK)
A számos képzést kínáló természettudományi karon idén 15 százalékkal nőtt a felvehetők száma, 1958 hallgató kezdheti meg tanulmányait itt 2007 szeptemberében. A természettudományi és az informatikai képzési terület keretszámai ugyan változatlanok maradtak, a mérnöki képzésé viszont nőtt. Ez utóbbin belül új képzések indulnak idén: az anyagmérnöki és a környezetmérnöki, amelyek alapszakasza hét féléves. Idén szeptemberben indul a programtervező informatikusok mesterképzése, két év múlva pedig ugrásszerűen bővül majd a mesterfokozat eléréséhez szükséges képzések köre. A kar legnépszerűbb szakjai tavaly a biológia, a földrajz, a matematika és a környezettan, valamint a gazdasági, mérnöki informatikus és a programozó, programtervező informatikus voltak.

Bölcsészettudományi Kar (BTK)
A Szegeden 85 éve működő bölcsészkar 9 intézetében, 35 tanszékén, a bölcsészjellegű tudományszakok döntő többségében, továbbá több alapvető társadalomtudományi területen is folytathatók tanulmányok. Az egyetemi szintű tanárképzésnek ugyancsak e kar a gazdája. A közel 300 oktató kétharmada rendelkezik tudományos minősítéssel, és 5 doktori iskola, továbbá 3 akadémiai kutatócsoport is működik itt. Elsősorban olyan érdeklődőknek érdemes bölcsésztanulmányokra jelentkezniük, akiket a legkülönbözőbb emberi és közösségi megnyilvánulások megismerése és értelmezése foglalkoztat, akik örömüket lelik az emberi múlt – s benne a hazai történelem – feltárulkozásában, akiket fogékonyságuk az irodalmi és más művészeti alkotások elemzésére és értő feldolgozására tesz hivatottá, vagy akik elkötelezettséget éreznek idegen nyelvek és kultúrák értékeinek elmélyült megismerésére és hiteles közvetítésére.

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar (JGYPK)
Húsznál is több alapképzést és közel húsz felsőfokú szakképzésre várják a jelentkezőket a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Karból lett pedagógusképző karon. A leendő tanárok szaktárgyi oktatása – a pedagóguskar szakembereinek bevonásával – a természettudományi karon (TTK) és a bölcsészettudományi karon (BTK) folyik. Az olyan, hagyományosan itt oktatott alapszakokon, mint például az ének-zene, a képi ábrázolás, a testnevelés a diszciplináris oktatás is a JGYPK-n történik. Újszerű és vonzó például az andragógus (művelődésszervező), vagy a rekreáció-, életmód- és egészségfejlesztés alapszak. De olyan önálló, osztatlan képzések is indulnak a karon, mint a tanító, nemzetiségi tanító, óvoda-
és gyógypedagógus-oktatás. Ezentúl például a román, a szlovák a nemzetiségi szakirányt is kínálják. Az itteni hallgatók rajz-, kerámia-, síküveg-, művészettörténet-tanfolyamon vehetnek részt.

Mezőgazdasági Kar (MGK)
Hódmezővásárhelyen 111 éve alapították az alsó fokú földműves iskolát, az SZTE Mezőgazdasági Kar jelenlegi tanüzemének területén. E karon BSc-képzés során mezőgazdasági mérnöki diplomát szerezhetnek, de lehetőség nyílik egy választott szakterület (például vállalkozói, környezetvédelmi, agrárgazdasági és logisztikai, vadgazdálkodási, társ-állattenyésztői, kertészeti és növényvédelmi) mélyebb tanulmányozására. BSc vadgazdamérnök-képzés is folyik. Ezzel a diplomával a vadgazdálkodási tevékenység magas szintű végzésére, a mező- és erdőgazdálkodás szakembereivel történő együttműködésre, továbbá például vadtenyészéssel, vadászattal, vadvédelemmel, vadkereskedelemmel, vadászatszervezéssel foglalkozó vállalkozások, egyesületek és vadászati, illetve természetvédelmi szakigazgatási szervek, szakhatóságok vezető munkaköreinek betöltésére. A 2006-os felmérések szerint a kikerülő diplomások, közel hatvan százaléka rögtön el tud helyezkedni.

Mérnöki Kar (MK)
Az SZTE országszerte elismert Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kara 2007. január elsejétől a mérnöki karként folytatja képzési és tudományos tevékenységét. Az idén 45 éves kar három alapszakja közül a legnépszerűbb, a 2008-tól mesterszakként folytatható az élelmiszermérnök, de ugyancsak vonzó a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök szak. A gazdaság és vidékfejlesztési agrármérnök szak (a megszűnt vállalkozó-menedzser helyett) ugyancsak várja a jelentkezőket. Az MK a régió munkaerő-piaci igényeinek megfelelően a közeljövőben markánsan nyit a műszaki képzések felé: informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, műszaki menedzser és műszaki szakoktató, mechatronikai, valamint biomérnöki szakok elindítását, illetve a felnőttképzés fejlesztését tervezik. Így a kar valóban Dél-Magyarország egyik legfontosabb műszaki intézményévé válik. Az MK és a mezőgazdasági kar összefogásával aktivizálódó, az SZTE-n belüli agrárcentrum az innováció, a regionális szaktanácsadás központja lesz.

Állam- és Jogtudományi Kar (ÁJTK)
Kiválósági hely címmel ismeri el a magyar akkreditációs bizottság, hogy hagyományosan magas szintű a képzés a szegedi egyetem állam- és jogtudományi karán. (E címmel büszkélkedhet még az ELTE, valamint a pécsi és a miskolci egyetem jogi kara.) De a szegedi joghallgatók a képzés infrastruktúrájának magas színvonalát is élvezhetik. A tavaly ősszel induló munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szakon a hároméves, bolognai rendszerű alapképzést követő kétéves mesterképzési szint engedélyeztetése elkezdődött. A hagyományos és a rokon karokon folytatott jogászképzés itteni megléte mellett a Szegeden tanulók akár önállóan, akár párhuzamos képzésben is részt vehetnek a német gazdasági, a francia, illetve az amerikai jogi szakértői képzésben. E formában német, francia, illetve amerikai professzorok tanítják Szegeden a német, francia, illetve amerikai jogot. A szegedi karon most is induló politológia, illetve nemzetközi tanulmányok szak ugyancsak népszerű.

Gazdaságtudományi Kar (GTK)
Aranyérmes a szegedi GTK az ismét ugyanarra az egyetemi karra jelentkezők arányát nézve; ezüstérmes az összes jelentkezés, a felvettek száma és a ponthatár alapján; bronzérmes az intézménybe való bejutás és a tanulmányok nehézsége, a diploma hazai és külföldi elismertsége szerint – a hazai gazdasági képzést nyújtó felsőoktatási intézmények között. Az idén új helyre, a felújított Kálvária sugárúti épületbe költöző GTK gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi-számviteli területeken kínál nappali alapképzési lehetőséget. Ugyanakkor az SZTE karai közül egyetlenként távoktatási lehetőséget is nyújt azoknak, akik vagy nem kerültek be a nappali képzésbe, vagy munka mellett szereznének diplomát. Az intézményi demokrácia és a hallgatók számára biztosított önképzési lehetőségek, oktatói segítség, a végzés utáni elhelyezkedésre való felkészülés egyaránt pozitív képet nyújt az intézményről. Egy friss kutatás szerint háromnegyed részük három hónapon belül jól fizető munkát talál.

Az oldalt összeállította: Tombácz Róbert, Újszászi Ilona

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!