REGISZTRÁLJON az olcsóbb tankolásért ÉS NYERJEN! nyereményjáték játékszabályzata

A játék szervezője: LAPCOM ZRT.
Telephely: 9021 Győr, Újlak utca 4/A
Adószám: 11932642-2-08
Cégjegyzékszám: 08-10-001860
 
A játék definíciója és leírása:
A játék során a Szervező a folyamatban lévő MOL NYRT.-vel kötött megállapodását népszerűsíti, mely keretein belül azon előfizetőink, akik legalább egy éve hűségesek lapunkhoz, vagy új előfizetőként egyéves hűségnyilatkozatot írtak alá, ingyenesen igényelhetnek MOL Partner kártyát. Ezzel literenként 6 forinttal olcsóbban tankolhatnak országszerte több mint 440 MOL üzemanyagtöltő állomáson, ráadásul Multipontokat is gyűjthetnek, melyeket aztán forintra váltva vásárlásra használhatnak fel. A játék lényege, hogy aki a játék időtartama alatt, az előre meghatározott heti intervallumok alatt igényli MOL Partner kártyáját (lásd a játék részletes leírása), jogosult részt venni a sorsoláson, mely során a játékban résztvevők között, az admin felületről, véletlenszerű sorsolással hetente két nyertes és hetente más-más nyeremény kerül kisorsolásra.

Játékunkban minden természetes személy részt vehet, aki a játék időpontjában rendelkezik egy éves Délmagyarország előfizetéssel vagy új előfizetőként egyéves hűségnyilatkozatot írtak alá, és ezzel együtt a megadott időtartamon belül a www.delmagyar.hu/mol internetes oldalon keresztül igénylik MOL Partner kártyájukat.

A nyeremények pénzre nem válthatók.

Egy előfizető csak egy Délmagyarország előfizetői kóddal tud regisztrálni a MOL Partner kártyára, így a játékban is egy eséllyel indul a többi regisztrálóval egyetemben. Azon előfizetőink, akik korábban már beregisztráltak a programba, jelen játékban nem tudnak részt venni, hiszen nekik már újbóli regisztrációra nincs lehetőség.

A Szervező a nyerteseket telefonon és/vagy levélben értesíti. A játék végén a Szervező személyesen, újságírók közreműködésével adja át a nyereményeket. A nyertesekről és a nyereményátadásról ezt követően a Délmagyarország napilapban fotóval és cikkel együtt egy összefoglaló kerül megjelentetésre. Az előfizetők a regisztrációval együtt automatikusan elfogadják mind a regisztráció, mind pedig jelen játék hivatalos játékszabályát. A játékszabályok elfogadásával minden játékos tudomásul veszi, hogy neve és lakhelye (pontos cím nélkül) megjelenik a Délmagyarország napilapban.

A játék időtartama:
2019. február 11., 0 órától 2019. február 17., 24.00-ig
2019. február 18., 0 órától 2019. február 24., 24.00-ig
2019. február 25., 0 órától 2019. március 3., 24.00-ig

A játék meghirdetése: A játék közzététele/felhívása meghirdetésre kerül a Lapcom Zrt. gondozásában megjelenő a Délmagyarország napilapban.

Nyeremények:
02.11-17- közötti regisztrálók – 2 db Blaumann késkészlet
02.18-24 között regisztrálók – 2 db Orion kávéfőző
02.25-03.03 között regisztrálók – 2 db dupla Naturtex paplan párna garnitúra

A sorsoláson mindenki részt vesz, – kivéve a Lapcom Zrt. munkatársai és azok közeli hozzátartozói – aki eleget tesz a játék leírásában szereplő feltételeknek.
A nyertesek sorsolása véletlenszerű sorsolással történik.
A sorsolásról a szervező által ellenjegyzett sorsolási jegyzőkönyv készül.

Adatkezelés:
A Lapcom Zrt. személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően – a kötelező adatkezelés kivételével – kezeli. A Lapcom Zrt. adatkezelési tájékoztatója ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a delmagyar.hu és a lapcom.hu weboldalakon regisztráció nélkül megtalálható.
A MOL programba történő regisztráció, ez alapján pedig a játék kapcsán a részvétellel kapcsolatos belépés önkéntes, viszont a regisztrációhoz adatszolgáltatás szükséges. Azok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező az Adatkezelési nyilatkozat tartalma alapján kezelje, tárolja és felhasználja a jelentkezés során megadott adataikat.
 A MOL programban regisztrálók, vagyis jelent játékban résztvevők (a játékban való részvétellel) tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
• a Szervező, mint adatkezelő a játékhoz szükséges adataikat a játékkal összefüggésben, a játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;
• a Nyertesek nevét és településnevének megnevezését a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül az adott játékkal kapcsolatosan, valamint a MOL program kapcsán nyilvánosságra hozza.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező az alábbi címeken bármikor lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy tájékoztatást kérjenek adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését: Lapcom Zrt., postacíme: 6729 Szeged, Szabadkai út 20., e-mail cím: [email protected]

A Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét a tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós, illetve reklámcélokat szolgáló audio-, fotóanyagokban ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben, időbeli és térbeli korlátozás nélkül.

A Nyertesek adataik megadásával minden tekintetben kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A játékszabályok elfogadásával a Nyertesek tudomásul veszik, hogy nevük és településnevük (pontos cím nélkül) a Délmagyarország napilapban megjelenik.

A Résztvevők a játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az adataikat saját marketingcéljaira felhasználja.

Adózás:
A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

Egyéb:
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen szabályzatot vagy magát a Játékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, vagy módosítsa. Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni. Szervező a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a www.delmagyar.hu weboldalon teszi közzé. A résztvevők a játékban való részvétellel automatikusan elfogadják ezen hivatalos Játékszabályt. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó.

A játékkal kapcsolatban érdeklődhet a 06-62/567-825-as telefonszámon, munkanapokon 9-16 óráig.
A játék részletes szabályzata megtalálható a www.delmagyar.hu weboldalon.

Szeged, 2018. 02.06.