Délmagyar logó

2017. 11. 18. szombat - Jenő 5°C | 8°C Még több cikk.

Alkotmányozás - Révész: támogatom a gyermek utáni szavazati jogot

Révész Máriusz (Fidesz) a gyermekek után járó szavazati jogról azt mondta, miközben azt gondolják, hogy minden magyar állampolgárt megillet a szavazati jog, kétmillió, kiskorú magyar állampolgár nem rendelkezik ezzel.
Kijelentette, ha kétmillió új szavazat jelenne meg a politikai színtéren, az alapjaiban alakítaná át a pártok hozzáállását a családpolitikához.

A képviselő a konkrét tervezet kapcsán azt mondta, azt viszont aggályosnak tartja, hogy az extra szavazati jogot adna a szülőnek. Véleménye szerint ugyanis a szavazati jog születésétől fogva mindenkit meg kell hogy illessen és amíg a szavazó azt nem tudja gyakorolni, addig ezt szülei teszik meg helyette.

Olvasóink írták

42 hozzászólás
 • 42. Rozsdás 2011. március 24. 23:04
  „Ügyes húzás, vagy a hatalommal való visszaélés a cikket leveni!
  Nehogy már tisztán lásson valaki is!!”
 • 41. Rozsdás 2011. március 24. 20:47
  „Egyébként ez ellentétes is a nemzetközi joggal!!
  "(3) A nép akarata a közhatalom alapja. Ezt az akaratot időszakos és tisztességes választásokon, általános és egyenlő választójog alapján, titkos szavazással vagy ezzel egyenértékű szavazási eljárással kell kifejezésre juttatni."”
 • 40. jozko 2011. március 24. 20:39
  „Nátrix73.
  Értelek.
  Sőt, lényegében egyet is értünk.”
 • 39. szatyi 2011. március 24. 20:37
  „"34. Rozsdás 2011.03.24. 19:57 "

  Ne reménykedj, annyiért már EGY zsömlét sem fogsz kapni, -ha így haladunk tovább!”
 • 38. vassmazsola 2011. március 24. 20:33
  „Úristen,mindenki elmebeteg...az én kisfiam 3 és fél éves,most kapott egy darts játékot az orbán kabinet van rajta ..már többször 10-est dobott,mondtam neki csak így tovább,ő már most megígérte,hogy SOHA AZ ÉLETBEN NEM FOG X-et TENNI A DIKTÁTORRA,de sajnos ő egyedül van de kolompár dezsőék 34-en vannak,a nagypapa is még csak 38 éves ott aztán lesz szavazat....”
 • 37. gardiola 2011. március 24. 20:30
  „Újabb fideszes képviselő bukott le dupla költségtérítéssel

  Törvénytelenül vett fel két helyről költségtérítést Rónaszékiné Keresztes Mónika (Fidesz) országgyűlési képviselő, aki állítólag már visszafizette a jogtalanul felvett közpénzt, de hogy mennyit, azt nem hajlandó elárulni.

  Rónaszékiné Keresztes Mónika politikus asszony egyszerre vette fel az országgyűlési és az önkormányzati választókerületi pótlékot, miközben az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény ezt kifejezetten tiltja. Rónaszékiné Keresztes Mónika parlamenti képviselősége mellett Budapest VII. kerületi (erzsébetvárosi) önkormányzatának külsős alpolgármestere, így havi bruttó 394.000 forintos tiszteletdíja mellé 236.000 forint választókerületi pótlékot kap az Országgyűléstől; ehhez jön még 546.000 forint tiszteletdíj alpolgármesteri teendői ellátása végett, amihez a képviselő asszony még 109.000 forint ,,költségátalányt" is felvett az önkormányzattól - törvénytelenül.

  A blikk.hu megkeresésére a politikus azt nyilatkozta, hogy már karácsony előtt visszafizette a pénzt, de hogy mennyit, azt nem volt hajlandó elárulni. A közpénzzel való visszaélésre a politikus meglehetősen érdekes magyarázatot adott: ,,Az új képviselők rengeteg papírt kapnak, sok a fogadóóra a választókerületben, az emberek minden gondja ránk szakad".

  Novák Előd jobbikos képviselő ma sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a Jobbik hétfőn módosító javaslatot nyújt be az új alkotmányhoz, amely tiltaná a politikusok álláshalmozását, vagyis hogy valaki az országgyűlési képviselősége mellett önkormányzati tisztségeket tölthessen be és így duplán vehessen fel költségtérítést.

  Stummer Jánost, az erzsébetvárosi önkormányzat jobbikos tagját, aki szerint Rónaszékiné Keresztes Mónika újabb tanúbizonyságát adta annak, hogy nem tudja megfelelően ellátni a választópolgárok, illetve sokkal inkább az Orbán Viktor által reá bízott feladatokat. A jobbikos képviselő elmondta, ez eddig is mindenki számára nyilvánvaló volt, a közpénzekkel való visszaélés azonban indokolttá tenné, hogy az alpolgármester asszony visszaadja mandátumát.

  Rónaszékiné Keresztes Mónikának egyébként valószínűleg a Fidesz etikai bizottsága elé kell majd állnia az ügy miatt, és hasonlóan költségtérítéssel szintén visszaélő párttársaihoz (Zsiga Marcellhez, Papcsák Ferenchez és Szabó Zsolthoz), pénzbírságra is számíthat.”
 • 36. Nátrix73 2011. március 24. 20:18
  „37. Rozsdás 2011.03.24. 20:14

  Csak az a szomorú, hogy kicsiny, ámde annál jobban szeretett hazánkban egyre többen gondolják úgy, hogy az említett jogok a "nemzetközi, globalista, zsidó karvalytőke magyarellenes konspirációjának" termékei.”
 • 35. Rozsdás 2011. március 24. 20:14
  „Ezek az ENSZ által dekralált emberi jogok amik az alkotmányban helyet kell hogy kapjanak

  1. cikk
  Minden emberi lény szabadnak, egyenlő méltósággal és jogokkal születik. Értelemmel és lelkiismerettel bírván, testvéri szellemben kell egymás iránt viseltetniük.

  2. cikk
  A jelen Nyilatkozatban megfogalmazott összes jogok és szabadságjogok fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra, politikai vagy más véleményre, nemzeti vagy társadalmi származásra, vagyonra, születésre vagy más körülményre vonatkozó mindenemű megkülönböztetés nélkül mindenkit megilletnek. Ezenkívül semmiféle megkülönböztetést nem lehet tenni annak az országnak vagy területnek a politikai, jogi vagy nemzetközi helyzete alapján, amelynek a személy állampolgára, tekintet nélkül arra, hogy az adott ország vagy terület független, gyámság alatt áll, nem rendelkezik önkormányzattal vagy szuverenitása bármely vonatkozásában korlátozott.

  3. cikk
  Mindenkinek joga van az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz.

  4. cikk
  Senkit sem lehet rabszolgaságban vagy szolgaságban tartani; a rabszolgaság és a rabszolga-kereskedelem minden formája tilos.

  5. cikk
  Senkit sem lehet kínvallatásnak, avagy kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni.

  6. cikk
  Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogalanyiságát bárhol elismerjék.

  7. cikk
  A törvény elott mindenki egyenlő és minden megkülönböztetés nélkül jogosult a törvény egyenlő védelmére. Mindenkit egyenlo védelem illet meg a jelen Nyilatkozatot sértő mindennemű megkülönböztetéssel és minden ilyen megkülönböztetésre irányuló felbujtással szemben.

  8. cikk
  Mindenkinek joga van az alkotmányban vagy a törvényben részére biztosított alapveto jogokat sértő eljárások ellen az illetékes hazai bíróságokhoz tényleges jogorvoslatért folyamodni.

  9. cikk
  Senkit sem lehet önkénysen letartóztatni, fogva tartani vagy száműzni.

  10. cikk
  Mindenkinek egyenlo joga van ahhoz, hogy jogai és kötelességei, továbbá az ellene emelt bűnvád ügyében független és pártatlan bíróság méltányos és nyilvános tárgyaláson döntsön.

  11. cikk
  (1) Minden bűncselekménnyel vádolt személynek joga van az ártatlanság vélelméhez mindaddig, míg bűnösségét nyilvános perben, a védelméhez szükséges valamennyi biztosíték mellett törvényesen meg nem állapítják.

  (2) Senkit sem szabad olyan cselekményért vagy mulasztásért elítélni, amely az elkövetés idopőntjában a hazai vagy a nemzetközi jog szerint nem volt büntetendő. Ugyancsak nem szabad súlyosabb büntetést kiszabni, mint amely a bűncselekmény elkövetésekor volt alkalmazható.

  12. cikk
  Senkinek a magánéletébe, családi ügyeibe, magánlakásába vagy levelezésébe nem szabad önkényesen beavatkozni, továbbá a becsületét vagy jó hírnevét megsérteni. Ilyen beavatkozásokkal vagy sértésekkel szemben mindenkinek joga van a törvény védelméhez.

  13. cikk
  (1) Az egyes államok határain belül mindenkinek joga van szabadon mozogni és lakóhelyét szabadon megválasztani.

  (2) Mindenkinek joga van bármely országot, így sajátját is elhagyni, valamint saját hazájába visszatérni.

  14. cikk
  (1) Mindenkinek joga van az üldözés elől más országban menedéket keresni és azt élvezni.

  (2) Erre a jogra nem lehet köztörvényes bűncslekmények miatti, kellően megalapozott üldözés, sem pedig az Egyesült Nemzetek céljaival ellentétes cselekmények esetében hivatkozni.

  15. cikk
  (1) Mindenkinek joga van az állampolgársághoz.

  (2) Senkit sem lehet állampolgárságától, sem állampolgársága megváltoztatásának jogától önkényesen megfosztani.

  16. cikk
  (1) Nagykorú férfiak és nők fajon, nemzetiségen vagy valláson alapuló korlátozás nélkül jogosultak házasságot kötni és családot alapítani. A férfiakat és nőket egyenlő jogok illetik meg a házasság tekintetében, annak tartama alatt és felbontásakor.

  (2) Házasságot csak a házasulandók szabad és teljes beleegyezésével lehet kötni.

  (3) A család a társadalom természetes és alapvető közössége, melynek joga van a társadalom és az állam védelmére.

  17. cikk
  (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyénileg vagy másokkal közös tulajdona legyen.

  (2) Senkit sem lehet tulajdonától önkényesen megfosztani.

  18. cikk
  Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallásszabadsághoz. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy meggyőződésnek egyénileg vagy másokkal közösen, a nyilvánosság előtt vagy a magánéletben oktatás, gyakorlás, istetisztelet vagy szertartás keretében történő kinyilvánítása szabadságát.

  19. cikk
  Mindenkinek joga van a vélemény és kifejezés szabadságához. Ez a jog magában foglalja annak szabadságát, hogy véleménye miatt senkit se zaklassanak, továbbá hogy bármilyen eszközzel és hatásokra való tekintet nélkül mindenki tájékozódhasson és tájékoztathasson, és eszméket megismerhessen, információkat és eszméket terjeszthessen.

  20. cikk
  (1) Mindenkinek joga van a békés célú gyülekezési és egyesülési szabadsághoz.

  (2) Senkit sem lehet valamely egyesületbe való belépésre kötelezni.

  21. cikk
  (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy hazája ügyeinek intézésében akár közvetlenül, akár szabadon választott képviselői útján részt vegyen.

  (2) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy hazájában közszolgálati tisztséget egyenlő feltételek mellett betöltsön.

  (3) A nép akarata a közhatalom alapja. Ezt az akaratot időszakos és tisztességes választásokon, általános és egyenlő választójog alapján, titkos szavazással vagy ezzel egyenértékű szavazási eljárással kell kifejezésre juttatni.

  22. cikk
  A társadalom tagjaként mindenkinek joga van a szociális biztonsághoz és annak biztosításához, hogy nemzeti erőfeszítéssel és nemzetközi együttműködéssel, valamint az egyes államok szervezetével és erőforrásaival összhangban megvalósuljanak a méltóságához és a személyiségének szabad kibontakoztatásához nélkülözhetetlen gazdasági, szociális és kulturális jogok.

  23. cikk
  (1) Mindenkinek joga van a munkához, a munka szabad megválasztásához, a méltányos és kielégítő munkafeltételekhez és a munkanélküliség elleni védelemhez.

  (2) Mindennemű megkülönböztetés nélkül mindenkinek joga van az egyenlő munkáért egyenlő bérhez.

  (3) Mindekinek, aki dolgozik, joga van olyan méltányos és kielégítő bérezéshez, amely számára és családja számára az emberi méltóságnak megfelelő létet biztosít, és amelyet szükség esetén a szociális védelem egyéb eszközei egészítenek ki.

  (4) Mindenkinek joga van érdekeinek védelmére szakszervezetet alakítani és abba belépni.

  24. cikk
  Mindenkinek joga van a pihenéshez és szabadidőhöz, a munkaidő ésszerű korlátozását és az időszakos fizetett szabadságot is ideértve.

  25. cikk

  (1) Mindenkinek joga van a saját maga és családja egészségének és jólétének biztosítására alkalmas életszínvonalhoz, ideértve az élelmet, a ruházatot, a lakást, az orvosi ellátást és a szükséges szociális szolgáltatásokat, továbbá a szociális biztonsághoz munkanélküliség, betegség, rokkantság, özvegység, öregség esetén, vagy mikor tőle független egyéb körülmények miatt nincsenek megélhetési eszközei.

  (2) Az anyaság és a gyermekkor különleges gondoskodásra, támogatásra jogosít. Minden gyermek, akár házasságból, akár házasságon kívül született, azonos szociális védelemben részesüljön.

  26. cikk

  (1) Mindenkinek joga van az oktatáshoz. Az oktatásnak legalább elemi és alapfokon ingyenesnek kell lennie. Az elemi oktatás kötelező. A műszaki és szakoktatást általánossá kell tenni, és a felsőfokú oktatás is legyen érdeme alapján mindenki számára egyaránt hozzáférhető.

  (2) Az oktatásnak az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának erősítésére kell irányulnia. Elő kell segítenie a megértést a türelmet és a barátságot valamennyi nemzet, faji vagy vallási csoport között, továbbá az Egyesült Nemzeteknek a béke fenntartása érdekében kifejtett tevékenységét.

  (3) Elsősorban a szülőket illeti meg annak eldöntésének joga, hogy milyen oktatásban kívánják gyermekeiket részesíteni.

  27. cikk
  (1) Mindenkinek joga van a közösség kulturális életében való szabad részvételhez, a művészetek élvezéshez, a tudomány haladásában és annak előnyeiben való részesedéshez.

  (2) Mndenkinek joga van az általa alkotott tudományos, irodalmi vagy művészeti termékekkel kapcsolatos erkölcsi és anyagi érdekeinek védelméhez.

  28. cikk
  Mindenkinek joga van egy olyan társadalmi és világrendhez, amelyben a jelen Nyilatkozatban foglalt jogok és szabadságjogok maradéktalanul érvényesülhetnek.

  29. cikk
  (1) Mindenkinek vannak kötelességei azzal a közösséggel szemben, amelyben egyedül lehetséges személyiségének szabad kibontakoztatása.

  (2) Jogainak és szabadságjogainak gyakorlásában mindenki csak olyan korlátozásonak lehet alávetve, amelyeket a törvény kizárólag mások jogai és szabadságjogai kellő elismérésének és tiszteletben tartásának biztosítása, valamint a demokratikus társadalom erkölcse, közrendje és általános jóléte jogos követelményeinek teljesítése érdekében megállapít.

  (3) Ezeket a jogokat és szabadságjogokat semmi esetre sem lehet az Egyesült Nemzetek céljaival és elveivel ellentétesen gyakorolni.

  30. cikk
  A jelen Nyilatkozat egyetlen rendelkezése sem értelmezheto úgy, hogy az bármely államot, csoportot vagy személyt feljogosítana olyan tevékenység folytatására vagy olyan cselekmény elkövetésére, amely az itt megfogalmazott jogok és szabadságjogok bármelyikének megsemmisítésére irányul.”
 • 34. bánki 2011. március 24. 20:12
  „Gumicsont a népnek !

  Cirkusz van, de mi van a kenyérrel!

  <moderálva> ha a cigány hat gyermekes megélhetési többet érne mint én 56 éves adófizetőként három gyerekkel.

  Kivándorlok !”
 • 33. Rozsdás 2011. március 24. 19:57
  „Ilyen alapon ha a boltban tudom igazolni hogy nekem három gyermekem van,20 foritért nem egy, hanem két zsömlét kaphatok?
  32. klj_54 2011.03.24. 19:44”
 • 32. queenmargareth 2011. március 24. 19:46
  „tehát 15 vagy 16 év lesz a tankötelezettség, ezt még nem sikerült eldönteni. 16 évesen szavazhatnak, DE elvileg kiskorúak.A 18 éves nagykorúság megmarad? Mert az mégiscsak szemétség, hogy 16-évesen szavaz és öl, de kiskorúként fognak vele bánni...ezek annyira nonszensz dolgok”
 • 31. klj_54 2011. március 24. 19:44
  „31. Rozsdás 2011.03.24. 19:37
  Elolvastam, de közben (Pc-n) nézem a királyi hiradót!
  Összevontam a kettőt, ha nem gond.”
 • 30. Rozsdás 2011. március 24. 19:37
  „Legalább a cikket olvasd el mielött hozzá szólnál!
  Nem a kiskorúak szavazati jogáról van szó hanem azon szűlők + szavazati jogárol akik X számú gyereket nevelnek!

  30. klj_54 2011.03.24. 19:31”
 • 29. klj_54 2011. március 24. 19:31
  „Egyetértek a fiatalok szavazati jogának megadásával, egy kitétellel:
  A vétőképesség járjon vele!
  Magyarra lefordítva:
  A választójogot össze kell kötni a büntethetőséggel!
  Ha Amerikában lehet akkor itthon is!”
 • 28. Rozsdás 2011. március 24. 19:09
  „Minden ember egyenlőnek születik és ha eléri a felnőt kort megilleti a szavazati jog!!
  Kivéve ha a törvény valamilyen oknál fogva nem korlátozza (büncselekmény, hatályos börtönbüntetés)!
  Ezenkívül az én ismeretemben csak az van hogy minden ember = lő, nem =lőbb, és még =lőbb!!”
 • 27. szatyi 2011. március 24. 18:33
  „A Révész Mártíriuszt jól fejbeverték -anno. Itt az eredménye!”
 • 26. Nátrix73 2011. március 24. 18:24
  „26. 9349779 2011.03.24. 18:20

  Igen, és állítólag ´53 márciusában a Gulágon a rabok könnyezve siratták Sztálint...”
 • 25. queenmargareth 2011. március 24. 18:12
  „az IQ-teszt is jó......, , mert akkor én bárkit szidhatok, úgy hogy akkor sem szavazhatok:)))))))))))))”
 • 24. Nátrix73 2011. március 24. 18:07
  „Emellett fenntartom, hogy a választási kampányok színvonala botrányosan alacsony. Egyébként, ha jól tudom, Hitler mondott egyszer valami olyasmit, hogy a mondandóját mindig a hallgatóság legbutább tagjához igazítja, mert akkor mindenki megérti. Ne feledjük, kezdetben ő is demokratikus választásokon jutott hatalomra...”
 • 23. Nátrix73 2011. március 24. 18:05
  „22. jozko 2011.03.24. 17:57

  Talán félreérthető voltam. Nem úgy gondoltam, hogy csak diplomás szavazhasson (nekem is "csak" érettségim van), inkább úgy, hogy kiemelkedő tudományos eredmény vagy IQ után járhatna plusz szavazat. Az adó- és járulékbefizetési igazolással mindössze annyi a probléma, hogy (a kétségtelenül nagy számú lógós mellett) rengeteg az önhibáján kívül nem adózó: munkanélküliek, illetve olyanok, akiket a főnökeik - az agyonsztárolt "magyar kis- és középvállalkozók" - nem hajlandóak bejelenteni. Az utolsó két bekezdéssel pedig teljesen egyetértek.”
42 hozzászólás

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Gyilkosság áldozata lett a családi házban talált két nő

Gyilkosság áldozata lett az a két nő, akinek holttestére szerdán este talált rá a rendőrség egy fóti… Tovább olvasom