Délmagyar logó

2018. 02. 24. szombat - Mátyás -3°C | 3°C Még több cikk.

Szigor a szegedi klinikákon

Szeged - Több fizetős beteget fogadnának, a legtöbb szakellátásban növelik az esetszámot, elküldik a nyugdíjasokat, de ha kell, osztályok egyes egységeit is bezárják a szegedi klinikákon. A nagyon drága beavatkozásoknál növekedhetnek a várólisták. A cél, hogy megőrizzék a gazdasági stabilitást, ami az elnök szerint az új finanszírozási rendszerben máshogyan lehetetlen.
Szigorú, a betegellátást és az orvosok munkáját is jelentősen befolyásoló intézkedéseket vezetnek be a szegedi klinikákon és rendelőintézetekben – mondta el lapunknak Pál Attila, a klinikai központ elnöke a napokban, miután erről tájékoztatta a szegedi egészségügyi dolgozókat. Ezekre a lépésekre az áprilistól érvényes új finanszírozási rendszer miatt kényszerülnek.

Az új szabályok szerint az ellátások 70 százalékát a megszokott módon fizeti ki az OEP, a többit viszont úgynevezett lebegő rendszerben. Ez azt jelenti: a betegellátásra fordítható kassza maradékát annak megfelelően osztják szét az egyes intézmények közt, mennyi feladatot végeztek. Minél több beteget gyógyítanak, 1 egység annál kevesebbet ér – azaz annál kevesebb pénzt kapnak érte.

A klinikai központ vezetése úgy számolt: ha nem tesznek semmit ellene, az új rendszerben a tavalyi év hasonló időszakához képest 6 hónap alatt nagyjából 500 millió forinttal kevesebb pénz érkezhet az OEP-től. Hogy ezt ellensúlyozzák, a bevételek növelésére van szükség. Ezért szinte minden területen növelik az ellátott betegek számát, és még nagyobb hangsúlyt fektetnek a külföldi, fizetős páciensek gyógyítására.

A nagyon drága beavatkozásoknál növekedhetnek a várólisták. Illusztráció: Karnok Csaba
A nagyon drága beavatkozásoknál növekedhetnek a várólisták.
Illusztráció: Karnok Csaba

Keményebb feladat a kiadások csökkentése, hiszen – az ellátási színvonal megtartása mellett – jóformán már nincs min spórolni. A dologi kiadások folyamatos és szigorú kontrollja mellett ezt úgy próbálják elérni, hogy a béreket a teljesítményekhez arányosítják. Szakdolgozókat, asszisztenseket, ápolókat nem fognak elküldeni – hangsúlyozta az elnök. Emellett azonban ésszerű mértékben csökkentik a nyugdíjas dolgozók számát. Csak akkor foglalkoztatják őket tovább, ha az feltétlenül szükséges, és nem találnak aktív korú munkavállalót ugyanarra az állásra. Ha mindez kevésnek bizonyul a gazdasági stabilitáshoz, kénytelenek lesznek osztályrészeket bezárni, ágyszámot csökkenteni. A tervezhető, de nagyon drága beavatkozásoknál pedig elképzelhető, hogy kevesebb beteget tudnak majd ellátni – azaz ebben a körben nőni fognak az előjegyzési és várólisták.

– Vagy többet dolgozik mindenki, vagy nem lesz állása. A jelenlegi helyzetben csak több munkával tudjuk a tavalyi stabilitást megőrizni – felelte arra a kérdésünkre Pál Attila, hogyan kívánják változatlan létszámú, vagy kisebb orvosi és szakdolgozói karral növelni az ellátott betegek számát.

Olvasóink írták

 • 3. MOK 2009. május 11. 19:56
  „Magyar Orvosi Kamara
  Csongrád Megyei Területi Szervezete
  Cím: 6722 Szeged, Somogyi utca 3.
  Tel/Fax: 06-62-421- 301, e-mail: csmokorvos@vnet.hu
  ,,Az orvoslás méltóságáért"
  Elnök: Dr. Domokos István Alelnökök: Dr. Ágoston Zsuzsanna Titkár Dr. Ferencsik Mária
  Dr.Lipták Attila Dr. Hadik György

  Választókerületek Elnökei:Dr. Bodonovits István- Szentes, Dr. Kassai Zsuzsanna-, Szeged, Dr. Nagy Jenő-Makó,Dr. Nagy-Mélykúti László-Csongrád, Dr. Tímár László-Hódmezővásárhely

  A MOK CsmTESZ elnökségének az április 28-i SZTE Klinikai Központ elnöke által tartott ,,összdolgozói értekezlet"-tel kapcsolatos észrevételei

  A 15 perces időtartamban nem volt lehetőség hozzászólásra és párbeszédre, csak az elhangzottak tudomásulvétele volt lehetséges.

  A tájékoztatóban a pénzbeli forrásokat illetően részletesen csak az OEP bevételről volt szó annak ellenére, hogy a Klinikai Központnak más, intézményi szintű pénzbevételei is vannak, s ezek a források szükség szerint felhasználhatók a magas szintű betegellátás érdekében.
  A beszámolóban külön hangsúlyt kapott az, hogy a bevétel csak a járóbeteg szakellátásban mérhető orvoshoz kötötten, ezért csak ott szembetűnő, illetve kifogásolható, hogy az egészségügyi tevékenység nem tudja eltartani önmagát, illetve, hogy a jelenlegi 8 órás járóbeteg szakrendelések 6 órás folyamatos szakellátási formája nem működhet tovább.
  A kiadási oldalon csak a bérkiáramlásról esett szó, amelyet úgy tűnik nem tud fedezni csak az OEP bevétel miközben közismert, hogy a kiadási oldalon nem csak bérkiáramlás és szükséges, reális működési költségek szerepelnek, hanem pl. előnytelen közreműködői szerződések, magas közvetett költségek, az intézményt fenntartó tulajdonosi kötelezettségek finanszírozása a betegellátás működési pénzeiből, stb.

  Bár üdvözlendő, hogy külön hangsúllyal hangzott el az, hogy szakdolgozókat nem bocsátanak el, csak átcsoportosításra kerülhet sor, kifogásolható azonban, hogy az orvosok elbocsátásának, rendelések bezárásának meglebegtetésével az elhangzottak felesleges feszültséget, nyugtalanságot, megosztottságot és szembenállást generálnak orvos-orvos (járó és fekvőbeteg ellátásban dolgozó orvos) illetve orvos-szakdolgozó között. Ez megengedhetetlen szakmai és érdekvédelmi szempontból is!
  A egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés szűkítése nélküli zavartalan betegellátás alapvető feltétele, a megfelelő, jogszabályokban szabályozott ellátási spektrum biztosítása érdekében a megfelelő orvosi és szakdolgozói létszám biztosítása.

  A MOK álláspontja a finanszírozási viszonyoktól függetlenül az, hogy a bérek az egészségügyben rendkívül alacsonyak, hogy csak jelentős többletmunkával érik el az egészségügyi dolgozók a magyarországi átlagkeresethez közelítő szintet. Igaz ez akkor is, ha egy-egy a tájékoztatóban kiragadott számszerű példa a professzori és egyes orvosi jövedelmekről mást sugall.

  Kifogásolható a tájékoztató azon része, mely szerint financiális okokból nem tartható fenn a jelenlegi betegellátó struktúra sem, tehát lehetséges,hogy ellátás szűkítésekre kerül sor, osztályrészek működésének felfüggesztésével, járóbeteg rendelések megszüntetésével, miközben Szeged város és környéke lakosságát immár egyetlen egészségügyi szolgáltató: a Klinikai Központ látja el.
  Az ellátási szintek biztosítása törvény által előírt, s ezeket megfelelő kapacitással és feltétellel biztosítani kell összintézményi szinten a jelenlegi integrált Klinikai Központon belül is!
  Ezt semmilyen adminisztratív intézkedés nem veszélyeztetheti, mert ez a betegek ellátásának szakmai színvonalát és a gyógyító ellátáshoz való hozzáférését tovább rontaná.

  A fizető betegellátás a fenntartható működés szempontjából fontos, amennyiben annak bevétele 100%-ban a betegellátás színvonalának fenntartására, esetleg javítására fordítódik, de nem szerencsés párhuzamosan a nem fizető betegellátásban várólisták képződéséről, képzéséről beszélni.

  A MOk Csm TESZ továbbra is felajánlja Szakmai Bizottsága általi segítségét az egyes szakmákon belüli ,,optimális" megoldások kialakítására e szűkös pénzügyi viszonyok között.

  Szeged 2009-05-07
  Dr Domokos István
  a MOK Csm TESZ elnöke

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Valamennyi kórház főigazgatója, kórházigazgatója,
  orvosigazgatója és az egyetemek rektorai
  részére

  Tisztelt Intézményvezető Asszony/Úr!

  Kórházszövetségünk elnöksége és vezetősége a 2009. április 28-i ülésén meghallgatta az OEP munkatársainak tájékoztatását a 2009. április 1-től hatályos finanszírozási változások várható hatásáról. A tájékoztatásból kiderült, hogy az Egészségbiztosítási Pénztár jelenleg úgy kalkulál, hogy az aktív fekvőbeteg ellátás lebegő pont/forint értéke lényegesen elmarad a korábbi egyeztetéseken elhangzott 100 ezer forinttól és előre láthatólag 60-80 ezer forint között lesz. Hasonlóan negatív irányú eltérés várható a járóbeteg lebegő pont/forint érték esetében is, ahol az előzetes tájékoztatás szerinti 1,20 Ft helyett 40-70 fillérre lehet számítani.

  Az elnökségünk és vezetőségünk jelezte az OEP munkatársai felé, hogy számításaink szerint a 2008. évi 5%-os béremelés áthúzódó hatásának fedezetlensége, a 2008. év végi maradványok várható idei évi hiánya, valamint a finanszírozási változások már így is közel 8%-os bevétel kiesést okoznak a tagkórházainknak. Ha ehhez hozzá számítjuk a minimálisan 2-3% körüli kiadás növekedést valamint a most jelzett - a korábbinál nagyobb mértékű - lebegő pont/forint érték romlást, akkor az intézményeinknek 12% körüli likviditás romlással kell számolniuk, amely nyilvánvalóan nem csak egyes intézményeknél, hanem a teljes szakellátásban a közvetlen működésképtelenséget fogja előidézni.

  Amint azt a kongresszusi állásfoglalásunkban is egyértelműen leszögeztük: a folyamatos forráskivonások következményeiért a kórházak, azok vezetése és az ott dolgozók nem tehetők felelőssé. Elnökségünk és vezetőségünk szükségesnek tartja, hogy a döntéshozókat és a lakosságot is tájékoztassuk arról, hogy ilyen körülmények között - a szolgáltatásunk teljesítése során - sem mennyiségben sem minőségben nem vagyunk képesek kielégíteni a lakosság egészségügyi szükségleteit. Különösen aggasztónak tartjuk, hogy ez az állapot akkor jött létre, amikor egy, bizonyára tetemes forrásigényű, potenciális világméretű járvány fenyegetettségének vagyunk kitéve.

  A fentiek miatt elnökségünk és vezetőségünk egyhangúlag úgy döntött, hogy amint május végét követően megismerjük az áprilisi teljesítmények konkrét számait, és azok valóban megfelelnek az előre jelzett igen alacsony értékeknek - úgy rendkívüli Kórházszövetségi közgyűlést hívunk össze 2009. június 10-re, ahol döntést hozhatunk arról, hogy közösen hogyan reagálunk a kialakult helyzetre.

  A problémák súlyára tekintettel már most kérjük a tagkórházakat, hogy a rendkívüli ülésen lehetőség szerint minden intézmény képviseltesse magát, hogy valóban a teljes intézményrendszer közös véleményét fogalmazhassuk meg, és közösen léphessünk fel a fenyegető problémák megoldása érdekében.

  Budapest, 2009. május 4.

  Tisztelettel:

  Dr. Varga Ferenc
  a Magyar Kórházszövetség
  elnöke

  ___________________________________________________________________________________________

  Az előzmények/ágyszám csökkentések kórház bezárások -eladások, integrációk-összevonások,stb..../ és a fentiek alapján az a fő kérdés,hogy ki,hogyan, hol és miből fog tudni elfogadhatóan gyógyítani ?? !!”
 • 2. mityok 2009. május 05. 01:26
  „`Minél több beteget gyógyítanak, annál kevesebb pénzt kapnak érte` ............vagyis, hagyjuk a beteget szenvedni es had pusztuljon, aki csak tud........igy lesz siekeresebb az egeszsegugy!?
  nem tudom, hogy milyen korulmenyek kozott hoznak donteseket ezek a nagyfeju penznyelok, de az elethez valo jogainkat, alapveto emberi jogot ilyen nyiltan megalazni es semmibe venni...............verlazito!”
 • 1. szgd-i 2009. május 04. 19:43
  „ez a fletó és bajnai csomag, szadesz segédlettel!!!!!!!!!!
  nem más mint NÉPÍRTÁS!!!!!!!!!!!!!
  ezt nem lehet megmagyarázni, ezt nem lehet tovább tűrni!!!!!!!!!!”

hirdetés

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

OTDK: közel 70 első helyet szerzett az SZTE

Szeged Az utóbbi évek legjobb eredményét érték el a Szegedi Tudományegyetem hallgatói a 29.… Tovább olvasom