Délmagyar logó

2016. 10. 23. vasárnap - Gyöngyi 6°C | 16°C

Megkezdődött a háborús bűntettel vádolt Képíró Sándor pere

Megkezdődött a háborús bűntett elkövetésével vádolt Képíró Sándor volt csendőr százados büntetőpere a Fővárosi Bíróságon csütörtökön.
14:29 - Nem érzi magát bűnösnek a háborús bűntett elkövetésével vádolt Képíró Sándor volt csendőr százados, akinek büntetőpere csütörtökön kezdődött a Fővárosi Bíróságon. Szerinte az ellene folytatott eljárás hazugságokon alapszik.

A vádirat szerint Képíró Sándor 1942. január 21. és 23. között egy Újvidéken tartott razzia során az egyik járőrcsoport parancsnokaként közreműködött ártatlan civil személyek törvénytelen kivégezésében.

A vádirat ismertetése után a bizonyítási eljárás a 97 éves, jogi végzettségű, magyar-argentin állampolgárságú Képíró Sándor meghallgatásával kezdődött. Elmondta: 1939-ben lépett be a csendőrség állományába hadnagyként. Újvidékre 1942. január 21-én érkezett a makói századdal. A háború után Ausztriában élt, majd Argentínában telepedett le, és 1996 májusában tért vissza Magyarországra.

A tárgyaláson azt mondta: nem érzi magát bűnösnek, ő a foglalkozásánál, végzettségénél fogva tisztességes ember. Az eljárás, amelyet ellene folytatnak, hazugságokon alapszik.

Az újvidéki razziáról úgy nyilatkozott: 1942. január 20-án riadóztatták, vonatra ültették, és meg sem álltak Újvidékig. Akkor még nem tudták, hova mennek, nem mondták, hogy razzia lesz. Amikor megérkeztek, a parancsnokuk közölte velük, hogy háromnapos partizánellenes razziát fognak tartani. Az őrnagy azt mondta nekik, hogy ha támadás éri a járőröket, fegyvert kell használniuk.

Képíró Sándor szerint ekkor arra kérte a felettesét, hogy adja írásba a fegyverhasználatról szóló utasítást. A felettes ezt megtagadta. A razziában így részt kellett vennie, de elmondás szerint nagyon vigyázott arra, hogy azon a területen, ahol ő volt, ne legyen fegyverhasználat. Nem is hallott erről, és sosem buzdított erre embereket.

Mivel a vezetés elégedetlen volt a razzia eredményével, január 23-án szigorúbb bánásmódot rendelt el.

Képíró Sándor ezután elmondta, hogy egy újvidéki szálló tulajdonosa és családja neki köszönheti az életét, mert egy honvéd zászlós a Duna-partra akarta őket vinni, ahol kivégezték volna a családot.

A razzia során elfogott és később kivégzett testvérpárról a tárgyaláson azt mondta: egy rendőr odament hozzá, és arra kérte, hogy engedjék szabadon őket, de ő ezt nem tudta megtenni, mert sem elfogásra, sem szabadon bocsátásra nem volt meghatalmazása. Annyit tud, hogy elvitték őket az igazolóbizottsághoz, de oda már nem tudta követni őket.

A vádlott Nagy Jánossal főhadnaggyal kapcsolatban - akivel a vádirat szerint a beosztottak tevékenységét ellenőrizték, és aki jelen volt harminc fogoly meggyilkolásánál, majd később Képíró ellen vallott - azt mondta: nem ismerte őt, nem is találkozott vele. Amit vallott, az szemenszedett hazugság. A bíró megkérdezte, hogy a vádlott mit tud arról a négy emberről, akiket az általa irányított járőrök indokolatlanul lelőttek. Erre azt válaszolta: nem látta, nem ismerte őket, nem tudja, mi történt velük.

Képíró Sándor ennyit tartott érdemesnek elmondani a tárgyaláson, ezután a nyomozati szakaszban tett vallomását ismertette a bíró. A volt csendőr századost először 2009. szeptember 14-én hallgatta meg a Budapesti Nyomozó Ügyészség. Akkor azt mondta: a gyanúsításban foglaltak nem fedik a valóságot, nem igaz, hogy Újvidéken zsidó és szerb embereket összegyűjtöttek és kivégeztek volna, ez partizánellenes művelet volt.

Szerinte az sem igaz, hogy Gaál Lajos csendőr alezredes azt mondta volna, hogy nem szabályszerű razziát, hanem tisztogatást vár el a felső vezetés. Hazugságnak nevezte, hogy elhangzott volna, hogy végig kell lőni az utcákat, és azokat is le kéne lőni, akik az ablakokból leselkednek.

Az ügyészségen az iratok szerint azt vallotta: Gaál Lajos azt mondta, hogy a legkisebb ellenállás esetén is használjanak fegyvert. Ő ez ellen a parancs ellen tiltakozott, és írásbeli utasítást kért, de megtagadták. A fegyverhasználatot ezért nem tartotta magára nézve kötelezőnek.

Elmondása szerint igazoltatást nem végzett, hanem az alá beosztott csendőrök munkájának szakszerűségét és törvényességét felügyelte. A lakossággal nem került érintkezésbe, házakban nem járt. Ez alól kivétel, amikor a fülébe jutott, hogy egy honvéd zászlós ki akarja végezni a szálló tulajdonosát a családjával együtt, őket sikerült megmentenie. Ellenőrzés közben fegyverhasználatot, halottakat nem látott az utcákon, az ellene később zajló büntetőeljárásban is azt vallotta két csendőr százados, hogy ő nem használt fegyvert.

A kihallgatáson elmondta: 1943-ban már látszott, hogy Magyarország elveszíti a háborút, és a felső vezetés úgy tudta, hogy az angolszászok a Balkánon akarnak partra szállni, ezért hozzájuk próbáltak közeledni. Állítólag az volt a feltétel, hogy az újvidéki események miatt bíróság elé kell állítani embereket. Mint mondta, így került bíróság elé, és ott több szabálytalanságot is elkövettek. Egyebek mellett hiába kérte a szálló tulajdonosának megidézését, ezt megtagadták arra való hivatkozással, hogy elegendő a terhelő vallomást tévő tanúk meghallgatása. Szerinte a bíróság 1944-ben politikai okokból ítélkezett. Azt is kijelentette: zsidóellenes cselekményekben, például deportálásoknál soha nem volt jelen, azokban nem vett részt.

A tárgyalás végén a bíró megkérdezte Képíró Sándortól, hogyan lehet az, hogy a szálló tulajdonosának elhurcolásába bele tudott avatkozni, az elfogott testvérpár ügyébe viszont nem. A volt csendőr százados erre nem tudott választ adni, mert már nem emlékszik rá.

A tárgyaláson több mint ötven hallgató vett részt, köztük Képíró Sándor lánya is. A büntetőper pénteken folytatódik.

10:26 - Az ügyész ismertette a vádiratot a háborús bűntett elkövetésével vádolt Képíró Sándor volt csendőr százados ellen folyó büntetőperben csütörtökön a Fővárosi Bíróságon.

A bíró a tárgyaláson megtiltotta a hallgatóságnak a véleménynyilvánítást, még a nevetést is. A szabadlábon lévő, 97 éves vádlottat egy rokona segíti abban, hogy megértse, mi hangzik el. A férfi hallása annyira rossz, hogy szinte egy szót sem ért abból, amit a bíró mond. Kijelentette: tudja, hol van, és hogy miért van itt: hazugság, koholmány alapján, ártatlanul. Szerinte rendben van az egészségi állapota, de nagyon ideges a sok hazugság miatt.

Képíró egészségi állapotára tekintettel rövidített tárgyalást tartanak, és gyakran tartanak szünetet. A férfi folyamatos vallomást nem tud tenni, de összefüggő előadásra képes.

Az ügyész ezután ismertette a vádat. A vád szerint Képíró Sándor 1942 januárjában a Magyar Királyi Csendőrség V. szegedi csendőrkerületének makói tanszázadánál szolgált főhadnagyi rendfokozattal. Ebben az időben a Magyarországhoz visszacsatolt Bácskában megszaporodott partizántámadások miatt a Magyar királyi Honvédség vezérkari főnöke az 1942. január 15-i rendeletével elrendelte Újvidék város teljes átvizsgálását, és végrehajtását az V. hadtest parancsnokságra bízta.

A tisztogatással kapcsolatosan az V. hadtest parancsnoka az 1942. január 18-án kiadott rendeletében iránymutatást adott a városokban és nagyobb községekben végrehajtandó tisztogatási feladatokra. E rendelet alapján Grassy József vezérőrnagy (akkor ezredes) 1942. január 20-án kiadta azt az írásbeli karhatalmi parancsát, amely már részletesen szabályozta az Újvidéken végrehajtandó razzia során betartandó előírásokat. Ez alapján a razziában részt vevő rendőrökből, csendőrökből és honvédekből kutató, gyűjtő és kísérő járőröket hoztak létre, feladatuk a házkutatás, motozás és igazoltatás volt. Ezeket csoportokba osztották be, amelyekbe 10-12 járőr tartozott. Ezeket a csoportokat csendőr-, illetve rendőrtisztek vezették, attól függően, hogy a járőrök csendőrökből vagy rendőrökből álltak-e. A csoportparancsnokok feladata a járőrök irányítása és az ellenőrzés volt.

Ilyen csoport parancsnok volt Képíró Sándor csendőr százados, aki 1942. január 20-án érkezett Újvidékre. Ezen az estén Gaál Lajos csendőr alezredes eligazítást tartott az újonnan érkezett csendőrtiszteknek, köztük a vádlottnak is. Nyomatékosan, felsőbb parancsra hivatkozva hangsúlyozta, hogy Újvidéken nem szabályszerű razziát, hanem kifejezetten tisztogatást kell végrehajtani, amelynek keretében a jogtalan fegyverhasználat is megengedett.

Az elhangzottakat a vádlott aggályosnak találta, ezért a csendőr alezredestől írásban kérte a parancsot, ő ezt megtagadta azzal, hogy ilyen parancsot nem szokás írásban kiadni. Ilyen előzmények után kezdődött meg 1942. január 21-én 6 órakor az újvidéki tisztogatás.

A razzia másnapján, az esti eligazításon Grassy József ezredes közölte a parancsnoki állománnyal, hogy felettesei elégedetlenek a razzia addigi eredményével, ezért arra utasította a végrehajtói állományt, hogy ha másnap polgári egyének járkálnak át a felállított kordonokon, akkor "végig kell golyószóróval lőni az utcát, és az ablakokból leselkedő személyeket is le kell lőni". Úgy fogalmazott: a razzia célja, hogy "a szemét és a piszok ússzon el".

Január 23-án a Képíró Sándor csendőr főhadnagy által irányított járőrök közül ismeretlenek indokolatlanul lelőttek négy embert, egy házaspárt, valamint egy nőt és egy férfit. A vádlott utasítására egyik kutató járőre őrizetbe vette M. Mihályt és M. Sámuelt, akikről a környékbeli lakosok azt állították, hogy a magyar csapatok 1941. áprilisi bevonulásakor fegyverrel támadtak a honvédekre. Az őrizetbe vett két férfit az igazoló bizottsághoz kísérték, és később több száz emberrel együtt kivégezték őket.

A vádlott Nagy János főhadnaggyal ellenőrizte a beosztottak tevékenységét, amikor találkoztak egy körülbelül 30 fogolyból álló csoporttal. Ekkor érkezett oda a hadtestparancsnokság tehergépkocsija is, amelyről teát osztottak a razziában részt vevőknek. A vádlott megkérdezte a járművezetőtől, elvállalja-e, hogy az ott várakozó, összegyűjtött foglyokat elviszi a kivégzőhelyként megjelölt helyre. Miután erre a gépkocsivezető ráállt, a foglyokat felparancsolták a platóra, majd a kivégzőhelyen Nagy János jelenlétében, kétperces sortűzzel megölték őket.

A közvádló szerint ezzel a magatartásával Képíró Sándor közreműködött emberek törvénytelen kivégzésében, emiatt az ügyészség háborús bűntett elkövetésével vádolja.

10:09 - Megkezdődött a háborús bűntett elkövetésével vádolt Képíró Sándor volt csendőr százados büntetőpere a Fővárosi Bíróságon csütörtökön; Képíró a tárgyalás előtt azt mondta: ártatlan, hazugságok sorozatával vádolták meg.

A büntetőügyet a bíróság a büntetőeljárási törvény általános szabályai szerint tárgyalja, azaz nem katonai eljárásban. Tekintettel azonban arra, hogy katonai, harctéri eseményeket kell a perben elbírálni, a büntetőügyet olyan bíró tárgyalja, aki rendelkezik a katonai ügyek elbírálásában szerzett szakmai tudással is.

A tárgyalást Varga Béla bíró vezeti. Képíró Sándor védője Zétényi Zsolt, a vádat Falvai Zsolt képviseli. A tárgyaláson részt vesz Vladimir Vukcevic, a háborús bűnök kivizsgálásáért felelős szerb különleges ügyész, valamint a szerb nagykövetség által delegált személyek.

A jeruzsálemi Simon Wiesenthal Központ igazgatója, Efraim Zuroff is jelen van a tárgyaláson. 2008-ban Vukcevic hivatala Zuroff-fal együtt kérte a Képíró elleni vizsgálat megindítását. A Wiesenthal Központ egy hónappal korábbi jelentése szerint Képíró pere "az egyik utolsó, ha nem a legutolsó lehet a náci háborús bűnösök ellen indított eljárások között".

A tárgyalás iránt nagy az érdeklődés, a magyar mellett a külföldi sajtó is képviselteti magát. A per kezdete előtt a botjába kapaszkodó, nehezen mozgó 97 éves férfit a tárgyalóterem hátsó bejáratából kísérték terembe, miközben egy nő "Gyilkosok! 97 éves öregember gyilkosai!" feliratú táblát tartott a férfi elé. Képíró először a hallgatóság részére fenntartott padsorban foglalt helyet, majd a vádlottak padjához kísérték.

A jelenlévők közül valaki azt kiabálta: "Biszku Bélát miért nem hoztátok ide?" A nézők között megjelent több, sárga Dávid-csillagot viselő fiatalember is.

A tárgyalás előtt Képíró Sádor az újságíróknak azt mondta: nem vett rész a vérengzésben, nem is kapott utasítást rá, ártatlanul vádolják, és szerinte ez ki is fog derülni. Mint mondta, hazugságok sorozatával vádolták meg. Arra a kérdésre, hogy fog-e vallomást tenni, azt felelte: ha kérdezik, válaszol. Az 1942-ben történtekről azt mondta: nem történt semmi, csak igazoltatás, nem igaz, hogy lemészároltak volna bárkit. A tárgyalás szerinte cirkusz, minden hazugságon alapszik. Nem tudott a mészárlásokról, felettesei nem beszéltek róla. Teljesen ártatlannak vallja magát.

A tárgyalás elején a bíró arra szólította fel a Dávid-csillagot viselőket, hogy vegyék le, és az épületen belül se hordják. A bíró megkérdezte a vádlottat, hozzájárul-e, hogy kép- és hangfelvételt készítsenek róla. Képíró nemmel felelt.

A vád szerint Képíró Sándor 1942. január 21. és 23. között egy Újvidéken tartott razzia során az egyik járőrcsoport parancsnokaként közreműködött ártatlan civil személyek törvénytelen kivégezésében.

Képíró Sándort 2009. szeptember 14-én gyanúsította meg háborús bűntett elkövetésével a Budapesti Nyomozó Ügyészség. Az ügyészség akkor kiadott közleménye szerint a bűncselekményt K. Sándor társtettesként követte el. Mint írták, a rendelkezésére álló adatok szerint 1942. január 23-án a K. Sándor vezette járőrosztag tagjai - a gyanúsított által beosztottjaihoz továbbított parancs alapján - az "újvidéki tisztogatás" során négy civilt lelőttek.

A férfi cselekménye a büntető törvénykönyv szerint "egyéb háborús bűntettnek" minősül, amely életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntethető. Akkor az ügyészség indítványozta a lakhelyelhagyási tilalom elrendelését, ezt azonban a Budai Központi Kerületi Bíróság elutasította. A bíróság arra hivatkozott, hogy nem kell a szökéstől tartani, illetve arra, hogy a férfit ebben az ügyben 1944-ben már elítélték, és mivel senkit nem lehet kétszer ugyanazért elítélni, a mostani eljárás megalapozatlan. A végzés ellen az ügyészség fellebbezett.

A Fővárosi Bíróság az MTI megkeresésére akkor azt közölte: a férfi büntetőügyében az FB helybenhagyta az első fokon hozott végzést, és megállapította, hogy az első fokú bíróság helyesen járt el, amikor nem rendelt el kényszerintézkedést a gyanúsítottal szemben.

"A bíróság a megalapozott gyanúval kapcsolatos elsőfokú bírósági megállapítást mellőzte arra hivatkozással, hogy a gyanúsított ügyében 1944-ben hozott ítéletet ismeretlen eljárás keretében, nem rendkívüli perorvoslati eljárásban semmisítették meg, az abban foglalt tényállást nem lehet ítélt dolognak tekinteni" - tette hozzá az FB. Vagyis az FB akkori végzésében kimondta, hogy az ügyészség megalapozottan gyanúsítja Képíró Sándort, mivel nincs ügyében jogerős bírósági ítélet, ezzel pedig megismételte másfél évvel ezelőtt hozott döntését.

Az FB ugyanis 2007 elején már végrehajthatatlannak nyilvánította a Képíró Sándor csendőr százados ellen 1944-ben meghozott ítéletet. Az FB megállapította, hogy "Képíró Sándor volt csendőr századost a jogerős elítélését követő bűnvádi eljárás során vagy a jogegység érdekében használt semmisségi panasz folytán született új határozattal büntetlen előéletűnek nyilvánították, és ennek következményeként 1944. február 18-i hatállyal korábbi tiszti rendfokozatába visszahelyezték. Mindez a megszakítás nélküli hivatásos tiszti pályafutást eredményezett a jövőre nézve" - mondta ki akkor a bíróság.

Miután a tízévi fegyházbüntetést kiszabó ítélet az azt követő eljárás során hatályát vesztette, hatálytalanná vált az az ítéleti rendelkezés is, amelynek végrehajtása érdekében a bíróságnak intézkednie lehetne, így azt végrehajthatatlannak nyilvánította - olvasható az FB 2007. február 19-i keltezésű végzésében.

Képíró Sándor neve szerepel a legkeresettebb náci háborús bűnösök aktuális listáján, amelyet a jeruzsálemi Simon Wiesenthal Központ állított össze.

Olvasóink írták

30 hozzászólás
12
 • 30. Csonka László 2011. május 08. 20:48
  „Majd elfelejtettem! A "délvidéki hideg napok" történéseit az eset után hadbíróság kivizsgálta+szankcionálta !!!!!!!!!! Ezt a "rácok" (partizánok??????) sztem 10x-esen bosszulták + !!!!!!!!!!!!(Csurog+++++++++++++)”
 • 29. Csonka László 2011. május 08. 20:42
  „28. bánki 2011.05.07. 08:17 100000000000000 x köszönet + hála”
 • 28. bánki 2011. május 07. 08:17
  „Római jog : hallgatassék meg mind két fél !

  ,,Tíz évig nyugodtan éltem itthon, míg nem a Wiesenthal Központ meghirdette, hogy 10 ezer Euro-t fizet annak, aki felad egy háborús bűnöst. Valaki, aki jól ismerte viszonyaimat, a Júdás-pénz ellenében feljelentett, és a Központ örült, hogy találtak még egy életben lévő csendőr századost, aki ugyan semmiféle zsidóellenes bűnt nem követett el, de ennek ellenére büntetlenül rá lehet fogni minden aljasságot. Találtak egy pertörléssel megszűntetett VKF-ítéletet, amit azért hoztak, hogy Szombathelyit tisztára mossák.

  A pertörlési eljárást Csatay vezérezredes már az ítélethozatal idején elkezdte, és 1944. február 18-i hatállyal visszahelyeztek századosi rangomba (rendelet száma: 40 116 eln. fbü. 1944. évi május 25-én). A rendelet megtalálható a Honvédségi Közlöny 1944. május 31-i számában (24. sz.).

  Az 1944-es VKF Bíróság által hozott ítélet számtalan törvényellenes adatot tartalmaz. Ezek közül csak egy párat említek meg, bár elég lenne egy is a törvénytelenség igazolására:

  1., A vezérkari főnök nem volt illetékes parancsnok a per levezetésére. A csendőrség illetékes parancsnoka a csendőrség felügyelője, Faraghó altábornagy volt. Kértük, hogy a rendes hadbíróság elé kerüljünk, de az elutasították, mert a per azért is indult, hogy a fő-felelős Szombathelyit tisztára mossák.

  2., Kértük, hogy Szombathelyit idézzék meg a főtárgyalásra, amit szintén elutasítottak, mivel ő volt a bíróság főnöke.

  3., Babos hadbíró ezredes azt állította a főtárgyaláson, hogy Szombathelyi nem tudott arról, hogy mi történt Csurogon és Zsablyán január 5-én és 6-án. Vasvári vk. alezredes (aki Szombathelyi segédtisztje volt) megjelent és azt vallotta, hogy ő mutatta meg Szombathelyinek Fóty őrnagy jelentését, aki a vezérkarhoz beosztott csendőr-nyomozótiszt volt. Ebben az állt, hogy 1200 ember életét vesztette. Szombathelyi, amikor ezt elolvasta, saját kezűleg egy vonalat húzott a jelentéshez, és ezt írta oda: ,,Nem sok."

  Ezután kb. január közepén ,,tisztogatást és megtorlást" rendelt el Újvidék térségében. Ezen kívül még Feketehalmy-Czeydner Ferenc altábornagyot, a szegedi hadtest parancsnokát szóban is eligazította.

  4., A vád ellenünk kollektív volt, amit a Btk. nem ismer el. A vád a Honvédségi Törvény alapján állt, és hűtlenség volt. Fellebbezés nem volt, és amint a vezérkari főnök aláírta, azonnal végrehajtható volt.

  Meg kell még említenem, hogy a háború után Babós hadbíró ezredest elfogták, és 260 rendbeli törvénytelen halálos ítélet meghozatalával vádolták. A VKF Bíróságát már 1944-ben feloszlatták.

  A pertörlésnek meg kellett történni, mert csak ezután kezdhettünk tovább szolgálni, amit Csatay vezérezredes úr megígért.

  Ennek a nem létező ítéletnek alapján kérte a jeruzsálemi Wiesenthal Központ vezetője letartóztatásomat.

  A Wiesenthal Központ az év szeptember 28-án, semmibe véve személyiségi jogaimat, lakásom előtt az utcán, a világ minden tájáról hozott újságírókkal és fotóriporterekkel látványos ,,sajtókonferenciát" tartott, amivel telekürtölte a nyugati világ rádió és TV-állomásait, ordítozva háborús bűnösnek nevezett, és azt állította, hogy megszöktem az ítélet végrehajtása elől.

  Tíz évig éltem itt nyugodtan, eddig senki nem zavart, de most, nem rég a lakásommal szemben lévő zsinagógában eldöntötték, hogy mivel fognak vádolni. A világsajtó tele volt a legképtelenebb hazugságokkal és aljas rágalmakkal, amelyeknek semmi alapjuk nincs.

  Sajnos, a háború után a M. Kir. Csendőrséget, a világ egyik legjobb fegyveres őrtestületét mindenféle aljas rágalmakkal lejáratták. Azt a Csendőrséget, amelyik több, mint 90 %-os arányban felderítette a bűncselekményeket."”
 • 27. Csonka László 2011. május 06. 21:14
  „"Márkás" jogászok szerint, "vissza is nyalhat a fagyi!"”
 • 26. Csonka László 2011. május 06. 16:16
  „Már a HírTv-n (ZsirTv!) óvatosan fogalmazott két történész! Már nem náci bűn a vád, csak háborús !!!!!!! Akkor elmegyünk a Don kanyarhoz is, ahol -30-40 fokos hidegbe, mezítelen magyar katonákat öntöztek, vízzel, és röhögve "jégszobrokat" gyártottak !!!!!!!!!”
 • 25. jmkrisz 2011. május 06. 14:25
  „"Remélem egyszer őket is el fogja valaki számoltatni azért, amitt tettek és tesznek Magyarországgal."
  Vagy Palesztinával, csak hogy a legdurvább példát hozzam.”
 • 24. magyarock1 2011. május 06. 12:43
  „Azért a zsidók szégyellhetnék magukat azért, amit ezzel az öregemberrel művelnek. Remélem egyszer őket is el fogja valaki számoltatni azért, amitt tettek és tesznek Magyarországgal.”
 • 23. dodó 2011. május 06. 11:56
  „,,A zsinagógában eldöntötték, hogy mivel fognak vádolni"
  Dr. Képíró Sándor”
 • 22. Csonka László 2011. május 06. 10:09
  „11. deszkás 2011.05.05. 17:58 Védőjének a neve mindent elárul: Zétényi Zsolt. ??????????????? Dr.Bene Gábor szervezésű, nemzeti kávéházi előadását hallgatva + utánna szabad témájú beszélgetés folytatva vele, érdekes "ikonja" a közéletnek !!!! Ő, magát "konzervatív"-nak tartja magát, +az előadása a Szentkorona tanról, "ellenpólusú" volt a többi előadóhoz képest !!!!!!!!!!!!! Független közjogász !”
 • 21. Csonka László 2011. május 06. 09:49
  „Képíró pere "az egyik utolsó, ha nem a legutolsó lehet a náci háborús bűnösök ellen indított eljárások között". 1. Magyar Királyi csendőr, soha nem lehetett semmilyen politikai párt vagy (szak)szervezet tagja! A net-en megtalálható: "A csendőröknek a rájuk vonatkozó szabályok tiltották a politikai tevékenységet, semmilyen egyesületnek vagy pártnak nem lehettek tagjai, sőt még maguk között sem politizálhattak, Baky László őrnagy például nyugalmazását kérte, hogy politikai pályára léphessen, de ez kivételes eset volt." "náci háborús bűnös" ?????????? Sztem, parancsot teljesített !!!!!!!!! Ja+ itt a nagy szerb-magyar barátság ??????? Ők prezentálják a bizonyítékokat !!!!!!!!!!! "Smrt faąizmu" Na ezért lőttek, bosszúból, a Dunába egy komplett falut (Csurogot)”
 • 20. queenmargareth 2011. május 06. 09:17
  „9 és büntessék azokat akik nem fegyverrel, szóval és törvénnyel öltek embereket.”
 • 19. papsajt 2011. május 06. 06:51
  „"16. oszi1 2011.05.05. 23:22

  Hol van Biszku Bála ?????????????????????????????????
  Hol akkor az igazság????????????????
  Fidesz kormány=kommunistavédő!!!!!!!!!!!"

  Vagy Horn Gyula. 800000Ft-os nyugdíj az jár neki mi?”
 • 18. radic 2011. május 06. 06:15
  „"HA BIZONYÍTÉKOTOK VAN KÉPÍRÓ ÁRTATLANSÁGÁRÓL, AKKOR NE HABOZZATOK, TÁRJÁTOK A VILÁG ELÉ!"

  Ha jól tudom, akkor ennek pont fordítva kell működnie. Ha van bizonyíték a bűnösségére, akkor az, egyébként ártatlan. Egyébként a nácizás is pont ugyanolyan primitív szokás, mint a zsidózás. Ugyanúgy a Duna partra való.”
 • 17. oszi1 2011. május 05. 23:23
  „*Béla”
 • 16. oszi1 2011. május 05. 23:22
  „Hol van Biszku Bála ?????????????????????????????????
  Hol akkor az igazság????????????????
  Fidesz kormány=kommunistavédő!!!!!!!!!!!”
 • 15. Ganxta 2011. május 05. 23:21
  „Ez egy mocskos per és eljárás a Magyar Királyi Csendőrség nyugállományú tisztje ellen. A zsidó nép próbálgatja ismét a magyarok türelmének határait és rombolja történelmét.
  A szerb ügyész miért nem vizsgálja ugyanilyen intenzitással az 1944-es partizánok által elkövetett csúrogi, járeki mészárlásokat és egyéb "munka"táborokat??? Mert azt egy győztes hadsereg csinálta? És?”
 • 14. DÓZER 2011. május 05. 20:00
  „Az első és a második szerb háborúban rommá lövette az USA légierejének kötelékében szolgáló A10 gépekkel Szerbiát és a Vajdaságot. A lövedékek könnyített uránnal szereltek (mind a mai napig). A szétfröccsenő urán vegyileg irtózatosan fertőző nehézfém, több ezer évig a környezetben marad. Hatása rákot, hormonzavart, génmutációt okoz. Csak magyar nemzetiségű kisgyerekből és csecsemőből több hal meg a régió onkológiáin, mint ahányan mondjuk a vajdasági hideg napokon áldozatul estek. A megbetegedések természetesen nem ismernek nemzetiséget. Igazi genocídium, ami titokban velünk MOST történik......
  KI IS ITT A HÁBORÚS BŰNÖS, KINEK A KEZÉHEZ TAPAD IGAZÁN SOK VÉR??????”
 • 13. keiner 2011. május 05. 19:03
  „Ezzen nagyon nevettem:
  "Képíró Sándor szerint ekkor arra kérte a felettesét, hogy adja írásba a fegyverhasználatról szóló utasítást."

  Egy katona, aki utasítást irásban kér, pérsze, pérsze. :-))))”
 • 12. varbert 2011. május 05. 18:34
  „Ugyan ugyan!!”
 • 11. deszkás 2011. május 05. 17:58
  „Védőjének a neve mindent elárul:Zétényi Zsolt.”
30 hozzászólás
12
Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A címoldal témái

Önnek ajánljuk

Előzetesben marad a volt szocialista polgármester

Előzetes letartóztatásban marad Hunvald György, miután a Fővárosi Ítélőtábla a napokban helyben… Tovább olvasom