Közös jó­té­kony­sági kon­cer­tet ad Rúzsa Magdi és a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar

Az exk­lu­zív sza­bad­téri kon­cert be­vé­te­lét tel­jes egé­szé­ben az au­tiz­mus­sal élő gye­re­kek és csa­lád­tag­jaik éle­tét meg­könnyítő Au­tista Krí­zis­ház és Ok­ta­tási Köz­pont lét­re­ho­zá­sára for­dítja az Út a Mo­so­lyért Ala­pít­vány.

Az Út a Mosolyért Alapítvány az autizmussal élő gyermekek és családtagjaik életkörülményeinek javítását szolgáló, Krízisházat és Oktatási Központot szeretnék létrehozni, ezért szervezik meg immár második alkalommal a Mosoly Koncertet, amelynek teljes bevételét erre a nemes célra fordítják. – írja a BorsOnline a Ripost cikke nyomán.

A május 9-én este 7 óra 30 perckor kezdődő különleges koncerten Rúzsa Magdi és a 100 Tagú Cigányzenekar, Fekete-Kovács Kornél vezetésével szórakoztatja majd a közönséget a budapesti Erzsébet téren felállított szabadtéri színpadon.

A Mosoly Koncertet beharangozó sajtóeseményen Szijjártó-Nagy Szilvia, Út a Mosolyért Alapítvány elnöke elmondta, hogy

Már egy kis odafigyeléssel is nagyon sokat tudunk segíteni, ám ez az odafigyelés sok esetben hiányzik. Ennek oka az információk hiánya, ezért tartom nagyon fontosnak az autizmusról szóló ismeretek terjesztését.

A sajtótájékoztatón részt vett Rúzsa Magdi is, aki nem most először állt az autizmus ügye mellé. „Pár évvel ezelőtt találkoztam az autizmus fogalmával, amikor Gyöngyösön jártam. Felvilágosítottak róla, hogy az autisták számára az oktatás koránt sincs még teljesen megoldva, hiszen speciális módszereket igényelnek, annak érdekében, hogy elfogadottabbá váljanak és jobban részesei lehessenek a társadalomnak. Pár évvel később

találkoztam az Út a Mosolyért Alapítvánnyal, amikor is egyértelművé vált számomra, hogy Nekünk van egy közös utunk.”