Ásotthalmon az iskola tornaszobája az egykori állomásépület

Hozzászólások