A történelem írásbelikkel folytatódik szerdán az érettségi

A történelem írásbeli vizsgákkal folytatódik szerdán az érettségi. A diákok emelt és középszinten magyar és idegen nyelveken adnak számot történelmi ismereteikről.

A történelem írásbeli vizsgákkal folytatódik szerdán az érettségi. A diákok emelt és középszinten magyar és idegen nyelveken adnak számot történelmi ismereteikről. A diákoknak középszinten 180 perc áll rendelkezésükre, míg emelt szinten az előbbi feladattípusra 90, utóbbira 150 percet fordíthatnak a maturálók.

Az oktatási tárca tájékoztatása szerint középszintre több mint 87 ezer, emelt szintre 8800 diák jelentkezett. A maturálók 10 idegen nyelvből is megméretik magukat, a legtöbben – közel négyszáz diák – középszintű írásbelire jelentkeztek.

Az írásbelin a középiskolai történelmi atlasz és a magyar helyesírási tanácsadó szótár használható, előbbiről a vizsgázó, utóbbiról a vizsgát szervező intézmény gondoskodik.
A tételsor témakörönként kettő-négy, összesen 20-25 tételt tartalmaz. A tételsor egészében is érvényesíteni kell azt, hogy a feladatok mintegy 60 százalékban a magyar, a fennmaradó 40 százalékban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódjanak, és az összes feladat mintegy 50 százalékát a XIX. és a XX. század történelme adja.

A tételek összeállításakor törekedni kell a változatos, problémamegoldást ösztönző, valamint a történeti (szöveges, képi, grafikus, tárgyi) forrásokon és térképeken alapuló feladatok megfogalmazására. A tétel lehet egy kisebb korszak történelmi problémájának részletezőbb bemutatása vagy egy összetettebb és/vagy több történelmi korszakon átívelő probléma áttekintő bemutatása.