GRAMMATIKAI HELYESSÉG

 

Közös európai referenciakeret szint

Grammatikai kompetencia szöveges leírása

C2

Következetes grammatikai helyességgel uralja komplex nyelvi eszköztárát, még olyankor is, amikor figyelmét más köti le (például mondanivalójának tervezése, mások reakcióinak figyelemmel követése)

 

C1

A grammatikai helyesség magas szintjét következetesen fenn tudja tartani; hibák ritkán fordulnak elő, és nehezen észrevehetőek.

 

 

 

B2

Jó grammatikai biztonság; időnként kisebb mondatszerkezeti hibák, nyelvbotlások vagy nem szisztematikus hibák még előfordulhatnak, de ezek ritkák, és utólag gyakran kijavíthatók.

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonsággal kezeli a nyelvet. Nem követ el olyan hibákat, amelyek félreértésekhez vezetnek.

 

B1

Ismerős kontextusokban elfogadható nyelvhelyességgel kommunikál; általában jól alkalmazza tudását, bár észrevehető anyanyelvi hatások mutatkoznak. Hibák előfordulnak, de világos, hogy mit próbál kifejezni.

Az előreláthatóbb helyzetekkel kapcsolatos gyakran használt „begyakorlott mondatok” és minták készletét nyelvhelyességgel alkalmazza.

 

A2

Néhány egyszerű szerkezetet helyesen használ, de még rendszeresen elkövet alapvető hibákat, például hajlamos összekeverni az igeidőket és megfeledkezni az egyeztetésről, azonban rendszerint világos, hogy mit próbál elmondani.

A1

Néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta betanult készletét korlátozott mértékben alkalmazza.

 

 

Európa Tanács KER alapján