A1

A2

B1

B2

C1

C2

MEGÉRTÉS

Hangzó szöveg értése

Ha lassan és érthetően beszélnek hozzá, megérti azokat az ismert szavakat és alapkifejezéseket, amelyek a családra vagy a közvetlen környezetre vonatkoznak.

Megérti azokat a kifejezéseket és a leggyakrabban előforduló szavakat, amelyek a legszűkebben vett személyes életteremmel kapcsolatosak (pl. fontosabb személyi és családi adatok, bevásárlás, környék, munka). A lényeget megérti a rövid, világos, egyszerű üzenetekből és tájékoztatásokból.

Megérti a lényeget az érthető, mindennapi beszéd során, amikor jól ismert, munkahelyen, iskolában, szabadidőben gyakran felvetődő témákról esik szó. Megérti a lényeget sok olyan rádió- és tévéműsorban, ahol aránylag lassan és érthetően beszélnek az aktuális hírekről, személyes vagy szakmai témákról.

Megért hosszabb beszédeket és előadásokat, illetve még a bonyolultabb érveléseket is követni tudja, amennyiben a téma számomra elég ismert. Megérti a híreket a tévében, és az aktuális eseményekről szóló műsorokat. A legtöbb filmet értem, ha a szereplők ismert dialektusban beszélnek bennük.

Megért hosszabb beszédeket még akkor is, ha azok nem világos felépítésűek, illetve ha a kapcsolódások csak közvetettek és nem egyértelműen jelzettek. Komolyabb erőfeszítés nélkül megérti a tévéműsorokat és a filmeket.

Amennyiben van ideje a kiejtéshez hozzászokni, nem jelent számára gondot akár az élőben hallott, akár a médián keresztül sugárzott beszéd megértése, még akkor sem, ha a sebesség anyanyelvi szintű.

Olvasás

 

 

 

 

 

 

 

Megérti az ismerős neveket, szavakat és a nagyon egyszerű mondatokat, például bizonyos tájékoztató feliratokat, reklámokat vagy a katalógusokban szereplő információkat.

El tud olvasni nagyon rövid és egyszerű szövegeket. Megtalál bizonyos nyilvánvaló információkat az egyszerű, hétköznapi szövegekben, például hirdetésekben, prospektusokban, étlapokon és menetrendekben; továbbá rövid, egyszerű magánleveleket is megért.

Megérti azokat a szövegeket, amelyek a gyakrabban előforduló hétköznapi vagy szaknyelvi elemekből épülnek fel. Megérti, amikor magánlevelekben eseményekről, érzésekről vagy kívánságokról írnak.

El tud olvasni olyan cikkeket és beszámolókat, amelyek jelenkori problémákkal foglalkoznak, és ahol az író egy adott véleményt vagy nézőpontot képvisel. Megérti a kortárs irodalmi prózát.

Megérti a hosszú és bonyolult szövegeket, amelyek tényekről szólnak vagy irodalmi jellegűek, továbbá felismerem a stílusbeli eltéréseket. Megérti a speciális témáról szóló cikkeket és a hosszabb, szakmai leírásokat még akkor is, ha azok nem a saját szakterületemmel kapcsolatosak.

Könnyedén elolvas szinte bármilyen nyelvezetű szöveget, beleértve az elvont, szerkezetileg vagy nyelvészetileg bonyolult szövegeket is, például leírásokat, szakmai cikkeket és irodalmi alkotásokat.


BESZÉD

Társalgás

Egyszerű módon képes társalogni, ha a másik személy lassabb beszédtempóval hajlandó megismételni vagy átfogalmazni a mondanivalóját, illetve ha segít elmondani azt, amit akar. Képes egyszerű kérdéseket feltenni és azokra válaszolni az alapszükségletei és a nagyon általános témákat illetően.

Képes egyszerű kommunikációra, amely során valamely ismert témáról vagy cselekvésről egyszerűen és közvetlenül információt cserél valakivel. Röviden a mindennapi párbeszéd is megy, de általában nem ért meg annyit, hogy folyamatos maradjon a beszélgetés.

Elboldogul a legtöbb olyan társalgási szituációban, amely a nyelvterületen való utazgatás során felmerülhet. Felkészülés nélkül képes bekapcsolódni társalgásokba, amelyek valamely ismert vagy számára érdekes témáról szólnak, illetve kapcsolódnak a mindennapi élethez (pl. család, hobbi, munka, utazás, aktuális események).

Bizonyos fokú folyékonysággal tud társalogni, így lehetséges számomra, hogy anyanyelvűekkel rendszeresen elbeszélgethessek. Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásokban úgy, hogy közben kifejtem és fenntartom a véleményem.

Folyékonyan és azonnal ki tudja magát fejezni; nem sokat keresgéli a szavakat. Rugalmasan és hatásosan használja a nyelvet mind személyes, mind szakmai célokra. Gondolatait és véleményét pontosan fogalmazza meg, és ügyesen ragálok a többiek hozzászólásaira.

Erőfeszítés nélkül képes részt venni bármely beszélgetésben, továbbá jól ismeri a sajátos kifejezéseket és a hétköznapi nyelvi fordulatokat. Folyékonyan kifejezi magát, és az árnyaltabb jelentéseket pontosan alkalmazza. Ha elakad, úgy kezdi újra és fogalmazza át a mondanivalóját, hogy az a többieknek szinte fel sem tűnik.

Beszéd

Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakhelyét és az ismerőseit.

Bizonyos szavakkal, kifejezésekkel és egyszerű fogalmazásmóddal beszélni tud a családtagjairól és másokról,  az életkörülményeiről, a tanulmányairól, a jelenlegi és a korábbi munkájáról.

Egyszerű módon képes összekapcsolni a mondatait, hogy az élményeiről, bizonyos eseményekről, az álmairól, a reményeiről és a terveiről beszámoljon. Röviden indokolni és magyarázni is tudja a véleményét, a terveit. El tud mesélni egy történetet, egy könyv vagy film cselekményét, továbbá le tudja írni, hogyan hatott a mű.

Világos és részletes leírásokat tud adni sok mindenről, ami az érdeklődési körömbe tartozik. Egy ismert témáról ki tudja fejteni a véleményem úgy, hogy megemlítem az egyes lehetőségek előnyeit és hátrányait.

Világosan és részletesen tud leírni bonyolult dolgokat más, mélyebben kapcsolódó témaköröket is bevonva, egyes elemeket részletezve, illetve a megfelelő következtetéssel zárva a mondanivalóját.

Világos, zökkenőmentes leírást vagy érvelés tud megfogalmazni a témának megfelelő stílusban és hatásos logikai felépítéssel, amely a hallgatónak segít a lényeges információk észrevételében és felidézésében.

ÍRÁS

Írás

Meg tud írni egy rövid, egyszerű, képeslapra való szöveget, például egy nyaralásról szóló üdvözletet. Ki tud tölteni személyes adatait kérő űrlapokat, például egy szállodai bejelentkezőt, mikor a nevét, állampolgárságát és a címét kell megadnia.

Meg tud írni rövid és egyszerű üzenteket, illetve nagyon egyszerű magánleveleket, például egy köszönőlevelet.

Rövid, egyszerűen összekapcsolt elemekből álló szöveget tud írni az ismert vagy számára érdekesnek tartott témákról. Élményekről, benyomásokról szóló magánlevelet is meg tud fogalmazni.

Világos és részletes szöveget tud írni sokféle, az érdeklődési körömbe tartozó témáról. Meg tud írni egy esszét vagy beszámolót, amelyben információt közlök, illetve egy bizonyos vélemény mellett vagy ellen érvelek. Adott események és élmények személyes jelentőségét kiemelő levelet is meg tud fogalmazni.

Képes világos, jól megszerkesztett, hosszabb szöveggel véleményt megfogalmazni. Levelet, esszét vagy beszámolót tud írni bonyolult témákról, kiemelve az általa fontosnak tartott pontokat. Az olvasót figyelembe véve választja ki a megfelelő stílust.

Világos, zökkenőmentes, megfelelő stílusú szöveget tud írni, pl. bonyolult leveleket, beszámolókat és cikkeket, melyekben a logikai felépítés hatékonyan segíti a hallgatót a lényeges információk észrevételében és felidézésében. Szakmai és irodalmi szövegekről összefoglalót, értékelést tud írni.