ÉRTÉKELÉS

 

 

ANGOL FELTÉTELES MONDATOK KVÍZ ÉRTÉKELÉSE

 

 

Közös európai referenciakeret szint

Grammatikai kompetencia szöveges leírása

C2

Következetes grammatikai helyességgel uralja komplex nyelvi eszköztárát, még olyankor is, amikor figyelmét más köti le (például mondanivalójának tervezése, mások reakcióinak figyelemmel követése). Az összes feltételes mondattípust magabiztosan használja produktívan is, a feltételes összetett mondatok kötőszavait nagy választékossággal, jelentésárnyalat megkülönböztetésére is tudja használni.

C1

A grammatikai helyesség magas szintjét következetesen fenn tudja tartani; hibák ritkán fordulnak elő, és nehezen észrevehetőek. A jövő és jelen időre valamint a múlt időre vonatkozó feltételes, a kevert feltételes mondatokat is képes produktívan használni.

 

 

B2

Jó grammatikai biztonság; időnként kisebb mondatszerkezeti hibák, nyelvbotlások vagy nem szisztematikus hibák még előfordulhatnak, de ezek ritkák, és utólag gyakran kijavíthatók.

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonsággal kezeli a nyelvet. Nem követ el olyan hibákat, amelyek félreértésekhez vezetnek. A jövő és jelen időre valamint a múlt időre vonatkozó feltételes mondatokat is képes produktívan használni.

 

B1

Ismerős kontextusokban elfogadható nyelvhelyességgel kommunikál; általában jól alkalmazza tudását, bár észrevehető anyanyelvi hatások mutatkoznak. Hibák előfordulnak, de világos, hogy mit próbál kifejezni.

Az előreláthatóbb helyzetekkel kapcsolatos gyakran használt „begyakorlott mondatok” és minták készletét nyelvhelyességgel alkalmazza. A jövő és jelen időre vonatkozó feltételes mondatokat már produktívan is képes használni írásban és szóban is.

A2

Néhány egyszerű szerkezetet helyesen használ, de még rendszeresen elkövet alapvető hibákat, például hajlamos összekeverni az igeidőket és megfeledkezni az egyeztetésről, azonban rendszerint világos, hogy mit próbál elmondani. A feltételes jelentésű összetett mondatokat megérti, produktívan egy szövegen belül két különálló mondatban képes szemléltetni.

A1

Néhány egyszerű nyelvtani szerkezet és mondatfajta betanult készletét korlátozott mértékben alkalmazza. A feltételes jelentésű összetett mondatokat még nem használja.